Wystrój wnętrza, Stół, Sofa, Kieliszki, Krzesła

Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

  Jako firma zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli na rynek kontraktowy, Demi Co. rozumie znaczenie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Jako organizacja przywiązują dużą wagę do ochrony tych informacji. Uchwalone przez Parlament Europejski i Radę 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO” nakazuje traktowanie danych osobowych z większym szacunkiem. Jednym z kluczowych aspektów prawa jest to, że osoby, których dane dotyczą, mają określone prawa związane z ich przetwarzaniem. Prawa te omawiamy w niniejszym dokumencie. Te zagadnienia dotyczące przetwarzania danych dotyczą wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości. Obejmują sposoby gromadzenia i wykorzystywania oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  Demi Co. jako firma o ugruntowanej pozycji spełnia wymogi prawne określone ustawą z dnia 15 września 2017 r. Prawo Telekomunikacyjne w zakresie wykorzystywania plików cookies. Jako właściciel serwisu www.demico.pl i www.sklep.demico.pl , Demi Co. ma obowiązek informować użytkowników serwisu o plikach cookies umieszczanych na ich komputerach, w jakim celu i przez kogo jest to wykonywane.

 2. Dane osobowe

  1. Dane osobowe – czym są i na czym polega ich przetwarzanie?

   Osoba fizyczna to osoba, którą można rozpoznać po imieniu i nazwisku, numerze identyfikacyjnym, danych o lokalizacji, identyfikatorze internetowym lub innych szczególnych czynnikach określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Wszelkie informacje, które mogą konkretnie zidentyfikować osobę, są uważane za dane osobowe. Wszelkie czynności podejmowane na danych osobowych, niezależnie od automatyzacji, takie jak zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, utrwalanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, eliminowanie lub usuwanie danych są ich przetwarzaniem.

   Istnieje kilka powodów, dla których DEMI Co. musi przetwarzać dane osobowe. Powód warunkuje podstawy prawne gromadzenia, metody przetwarzania, wykorzystania i ujawnienia przed zezwoleniem na przechowywanie.

  2. Zastosowanie Polityki prywatności?

   Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich przypadków, w których DEMI Co. jest administratorem danych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to danych, które otrzymujemy bezpośrednio od podmiotu, jak również danych, które uzyskujemy z innych źródeł. Niezależnie od okoliczności DEMI Co. przestrzega art. 13 i art. 14 RODO. Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Informacji z 2008 roku, słowo „administrator danych” odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej, organu władzy publicznej, jednostki lub innego podmiotu, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych w tym przypadku jest Danuta Walkowicz-Kwaśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Walkowicz-Kwaśniewska Danuta Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ''DEMI Co." z siedzibą w Katowicach przy ul. Śląskiej 88, 40-742, REGON: 003486693, NIP: 6430007019, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej „DEMI Co” organizacja wyznaczona przez sąd jako odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Aby skontaktować się z DEMI Co. w sprawie praktyk zarządzania danymi, wyślij wiadomość e-mail na adres: biuro@demico.pl Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych przez DEMI Co. należy kierować na podany powyżej adres mailowy.

  3. Jakie dane osobowe przetwarza DEMI Co., w jaki sposób i zgodnie z jaką podstawą prawną?

   Wyjaśniamy naszym użytkownikom podstawy prawne i sposoby przetwarzania danych osobowych. Za każdym razem, gdy przetwarzamy ich dane, zapewniamy również informacje o konkretnych zastosowaniach danych każdej osoby. Ma to na celu umożliwienie użytkownikom dokonywania świadomych wyborów dotyczących ich danych, gdy DEMI Co. przetwarza ich dane jako administrator danych. Kilka następnych akapitów zapewnia jasne zrozumienie sposobów, w jakie wykorzystujemy Twoje dane osobowe na naszych stronach internetowych i w naszych serwisach. Pragniemy również wyjaśnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zawsze staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasze przetwarzanie danych pod kątem ewentualnych negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą i jej praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Odbywa się to w celu zachowania zgodności z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

   Możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub osoby udzieliły nam wyraźnej zgody. Możemy je również przetwarzać, jeśli mamy ku temu uzasadniony powód. Ponadto nie dotyczy to żadnych danych osobowych, które mogłyby znacząco zaszkodzić osobie, której dane dotyczą.

   • Strona i sklep internetowy DEMI Co. - przetwarzanie danych osobowych

    Połączenie z naszą witryną wymaga przesłania danych z przeglądarki użytkownika na nasz serwer. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i zachowania bezpieczeństwa użytkownika. Przetwarzanie danych obejmuje: czas rozpoczęcia sesji, stronę źródłową, typ przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki, adres odwiedzanej strony oraz wszelkie informacje o strefie czasowej. Dodatkowo adres IP oraz kod dostępu http. Proces ten reguluje art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

    Niniejsza Polityka Prywatności zawiera w punkcie trzecim informację o tym, dlaczego wykorzystywane są pliki cookies.

   • Przetwarzanie danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym w zakładce „kontakt”

    Formularz kontaktowy znajdziesz na naszej stronie w zakładce "kontakt". Formularz ten służy do zadawania pytań dotyczących działalności prowadzonej przez DEMI Co. Po przesłaniu formularza przez użytkownika formularz kontaktowy zbiera jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości. W przypadku, gdy użytkownik chce udostępnić dodatkowe informacje o sobie, ma do tego całkowitą swobodę i odbywa się to dobrowolnie. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie. Bez tych danych nie da się sformułować odpowiedzi.

    Zgodnie z RODO formularz kontaktowy musi przetwarzać dane użytkownika zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. c. Ta sekcja stanowi, że dane osobowe powinny być przetwarzane w jak najmniejszym stopniu i tylko w określonych celach. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika; wyraża się to poprzez wypełnienie przez użytkownika formularza kontaktowego i przesłanie go do DEMI Co. Przetwarzanie danych podlega również regulacją art. 6 ust.1 pkt. a RODO, który stanowi, że wykorzystanie danych osoby w określonym celu wymaga jej wyraźnej zgody. W celu wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych użytkownik musi wypełnić formularz kontaktowy. Oprócz podania swojego adresu e-mail i imienia i nazwiska, może wybrać, jakie dane udostępnia. Wymagane minimum jest zawarte w zgodzie za pomocą oświadczenia o polityce prywatności w punkcie 2.6. Niniejsze oświadczenie określa prawa i obowiązki użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

   • Przetwarzanie danych osobowych przez usługi Google

    • Google Analytics

     Nasz serwis internetowy używa Google Analytics udostępniany przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) do zbierania i analizy danych o korzystaniu z witryny. Informacje zebrane przez Google Analytics są przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje również pliki cookie przechowywane na komputerach użytkowników do przechowywania informacji o korzystaniu przez nich ze strony internetowej. Google analizuje dane witryn internetowych w celu ulepszania usług, tworzenia raportów i świadczenia innych powiązanych usług. Google przekazuje dane do USA również w wyjątkowych okolicznościach — w ramach Tarczy Prywatności UE-USA — ponieważ potrzebują one tych informacji do świadczenia usług na rzecz właściciela witryny. Google Analytics nie udostępnia Google adresów IP, więc nie występuje żadna dodatkowa kombinacja danych. Google przetwarza dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych powiązanych mechanizmów. Z tego powodu korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych może być utrudnione, jeśli uniemożliwi się przechowywanie plików cookie w przeglądarce. Ponadto uniemożliwienie Google gromadzenia adresu IP i danych plików cookie może również uniemożliwić Google przetwarzanie tych danych. Używamy Google Analytics do mierzenia i ulepszania wydajności naszej strony internetowej. Za pomocą Google Analytics mierzymy liczbę unikalnych urządzeń używanych do uzyskania dostępu do naszej witryny. Ponadto Google Analytics śledzi liczbę odwiedzin na urządzeniach o określonym identyfikatorze. Nasze konto Google Analytics mierzy również skuteczność naszych kampanii marketingowych, analizując dane demograficzne naszych użytkowników. RODO nakazuje, aby przetwarzanie danych było zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. f.

     Zgodnie z warunkami RODO wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich swoich praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Warunki te zostały przedstawione w Polityce Prywatności w pkt 2.6., która powołuje się na art. 13 ustawy.

    • Remarketing Google Ads

     Google LLC, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway w Mountain View, USA, udostępnia usługę Google Ads, której używamy w celu promowania swoich produktów i usług. Ten program reklamowy umożliwia nam prowadzenie kampanii remarketingowych. Służy to uzasadnionemu interesowi biznesowemu DEMI Co. Google używa remarketingowego pliku cookie do śledzenia użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Dzięki temu może wyświetlać reklamy na podstawie historii przeglądania danej osoby. Do tego pliku cookie dołączony jest pseudonimowy identyfikator Google. Ludzie mogą zrezygnować z umieszczania tego pliku cookie przez Google na ich dysku twardym.

     Google bierze pod uwagę informacje z twojego konta Google podczas tworzenia spersonalizowanych reklam. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, firma może połączyć twoje informacje o historii przeglądania i korzystaniu z aplikacji z kontem Google. Następnie Google analizuje kombinację obu zestawów danych, by utworzyć listy osób, które mogą być zainteresowane remarketingiem na różnych urządzeniach. Kiedy jesteś zalogowany na swoje konto Google podczas odwiedzania mojej strony internetowej, firma łączy informacje z obu źródeł, tworząc grupy docelowe.

     Google Ads wykorzystuje dane, które zostały zebrane od Ciebie jako użytkownika usług Google w celu świadczenia ich usług. Korzystając z Google Ads, bierzemy odpowiedzialność za dane gromadzone przez Google. Google może jednak zbierać te dane w sposób przypominający dane osobowe, jeśli firma wyrazi zgodę na zawarcie umowy z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

     Google korzysta z Google Ads, aby określić, którzy konkretni odbiorcy zobaczą reklamy. Wynika to z faktu, że Google korzysta z określonych w naszych kampaniach docelowych odbiorców, aby określić, kiedy i jak wyświetla publicznie nasze reklamy.

     Google Ads wymaga użycia piksela konwersji Google LLC hostowanego w naszej witrynie. Ten piksel śledzi konwersje za pomocą plików cookie Google. Witryna Google posiada funkcję umożliwiającą wyłączenie plików cookie. Zrobienie tego na stronie internetowej, jak również poprzez funkcję zarządzania plikami cookie, zapobiegnie umieszczaniu plików cookie w przyszłości. Alternatywnie możesz zarządzać ustawieniami reklam za pośrednictwem strony internetowej Google: https://adssettings.google.com/.

     Z polityką prywatności Google można zapoznać się pod adresem https://policies.google.com/privacy. Zawiera informacje o przetwarzaniu danych w ramach Google Ads.

     Korzystając z narzędzi reklamowych i analitycznych dostępnych na Facebooku, wykorzystujemy techniki marketingowe i analityczne. Realizując nasze uzasadnione interesy, wprowadzamy na rynek własne produkty i usługi za pośrednictwem firmy Facebook Inc — która udostępnia te narzędzia. Dodatkowo prowadzimy analizy i statystyki za pomocą udostępnionych narzędzi. Wszystko to jest zgodne z naszym interesem w promowaniu naszej pracy. Nasz serwis automatycznie zbiera informacje o Twoim zachowaniu na naszym serwisie za pomocą Pixela Facebooka. Informacje te są następnie przechowywane na serwerze Facebooka w Stanach Zjednoczonych. Celem wykorzystania tych danych jest personalizacja reklam kierowanych do Ciebie na podstawie przeglądanych przez Ciebie stron.

     Gdy korzystasz z funkcji Pixela Facebooka, nie są gromadzone żadne dane osobowe. Wszystko, co wiemy o Tobie, to jakie działania podjąłeś na naszej stronie internetowej. Facebook udostępnia informacje o użytkowniku, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, takie jak przedział wiekowy i płeć. Mogą nam również powiedzieć, gdzie łączysz się z Internetem i jakiej aplikacji używasz najczęściej. Ponadto sprawdzanie Facebook Insights może ujawnić więcej informacji o Tobie. Informujemy, że Facebook może łączyć Twoje dane zebrane w wyniku ich wykorzystania z danymi o Tobie zebranymi z innych źródeł. To pozwala im na marketing z wykorzystaniem Twoich danych. Informacje na temat ich praktyk marketingowych można znaleźć w polityce prywatności Facebooka; można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Możesz także zarządzać swoimi ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta na Facebooku.

   • Social Media

    Możesz uzyskać dostęp do informacji o DEMI Co. na naszej stronie internetowej za pośrednictwem linków do kont w mediach społecznościowych. Konta te są własnością firmy DEMI Co., która również administruje danymi w nich zawartymi.

   • Zamieszczanie filmów z YouTube na stronie

    Dostęp do klipów wideo przechowywanych w witrynie YouTube można uzyskać bezpośrednio z naszej witryny. Te filmy są renderowane w rozszerzonym trybie prywatności, w którym dane wymienione w punkcie A mogą być przesyłane tylko podczas odtwarzania. Nasza witryna internetowa może również zawierać filmy z serwisu YouTube przechowywane w ramach samej witryny. Te filmy można jednak odtwarzać tylko na samej stronie internetowej; żadne dane związane z odtwarzaniem tych filmów nie są przesyłane, gdy nie są one odtwarzane. Niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto YouTube, czy nie, YouTube otrzymuje informacje o stronie, z której użytkownik łączy się. Gdy logujesz się do swojego konta Google, Twoje dane są bezpośrednio do niego przypisywane. Jeśli nie chcesz, aby Google powiązał Twój profil z przyciskiem odtwarzania wideo, musisz się wylogować przed naciśnięciem przycisku.

    YouTube gromadzi dane w profilach użytkowników, które umożliwiają im tworzenie reklam, gromadzenie badań rynkowych i projektowanie stron internetowych. Właśnie dlatego wykorzystują te dane, aby zaspokoić publiczne zapotrzebowanie na reklamy i pomóc w stworzeniu lepszego przeglądania. Możesz zrezygnować z tworzenia profili użytkowników w serwisie YouTube poprzez automatyczne przekierowywanie użytkowników na serwis. Wynika to z wyboru oferowanego w polityce prywatności YouTube.

   • F. Zintegrowanie strony z Google Maps

    Interaktywne Mapy Google są dostępne bezpośrednio na naszej stronie. Jest to wygodny w użyciu sposób korzystania z Mapy Google. Podczas korzystania z Google Maps obowiązuje również punkt C niniejszej polityki prywatności.

  4. Okres przetwarzania danych osobowych?

   Okresy zbierania danych określa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Te okresy przetwarzania danych muszą być zgodne z określoną podstawą prawną. Każda podstawa prawna ma określony termin, którego należy przestrzegać. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody okres przetwarzania trwa do czasu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy z podmiotem trzecim proces archiwizacji i dokumentacji księgowej DEMI Co. będzie trwał tak długo, jak długo istnieje umowa i przedawniają się roszczenia. Dotyczy to również wszelkich innych celów związanych z wykonaniem umowy. W przypadku przetwarzania danych w innym celu, takim jak wykonanie zapytania do stron korespondencji lub zbieranie informacji, okres przetwarzania DEMI Co. trwa do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, lub do jej wygaśnięcia.

   W przypadkach, w których DEMI Co. przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, czas ich przetwarzania jest ograniczony ustaniem lub przewidywanym ustaniem tego interesu. Termin ten jest mierzony zgodnie z przepisami prawa, które określają, kiedy można wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania. Ewentualny obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa i trwa tak długo, jak to konieczne.

  5. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim? Przekazywanie danych państwom trzecim?

   Przekazując dane osobowe postępujemy zgodnie z wytycznymi określonymi przez przepisy prawa. Obejmuje to wszelkie umowy z udziałem strony trzeciej. Zabezpieczamy również nasze dane i prywatność za pomocą procedur, takich jak szyfrowanie danych i bezpieczne przechowywanie. Pod kierunkiem DEMI Co. podmioty zazwyczaj przekazują dane osobowe w naszym imieniu. Te transfery danych nazywane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych lub art. 28 RODO. Wynika to z faktu, że umowy te dają DEMI Co. kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot przetwarza określone rodzaje danych osobowych. Umowy te muszą zawierać określone warunki — w przeciwnym razie podmioty przetwarzające dane osobowe nie będą mogły ponosić odpowiedzialności za swoje działania. Umowy te nakładają na podmioty przetwarzające obowiązek wykonywania swoich obowiązków:

   • Administrator musi postępować zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami każdego podmiotu przetwarzającego jego dane. Muszą również przestrzegać wszelkich unijnych dyrektyw lub przepisów obowiązujących w kraju, w którym mają siedzibę. Jeśli te dyrektywy lub przepisy nie stanowią inaczej, podmioty przetwarzające muszą zawsze powiadamiać administratorów o spoczywających na nich obowiązkach prawnych. Nie byłoby to jednak konieczne, gdyby decyzja ta negatywnie wpłynęła na ważny interes publiczny.
   • RODO wymaga, aby personel przetwarzający dane dotrzymał zobowiązania do zachowania tajemnicy lub został przydzielony do stanowiska z ustawowym obowiązkiem zachowania poufności. Ma to zapewnić przestrzeganie praw osób, których dane są przetwarzane.
   • Wdrożyć odpowiednie przepisy art. 32 RODO.
   • W miarę możliwości uwzględnienie charakteru przetwarzania pomaga administratorom w doborze odpowiednich środków technologicznych i organizacyjnych w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z rozdziału III RODO poprzez odpowiadanie na żądania osoby, której dane dotyczą, w ramach wykonywania jej praw.
   • O ile nie jest to wymagane przez prawodawstwo danego kraju lub Unii, administratorzy powinni usunąć wszystkie dane po zakończeniu świadczenia usług. Można to zrobić, usuwając wszelkie istniejące kopie lub usuwając dane osobowe z ich systemów.
   • Artykuł 28 RODO stanowi, że organizacje muszą przestrzegać swoich obowiązków. To narzędzie umożliwia administratorom wykazanie zgodności i ułatwia audyty, w tym inspekcje, przeprowadzane przez wyznaczonego audytora.

   Strona i sklep internetowy DEMI CO. pod adresem www.demico.pl i www.sklep.demico.pl gromadzi określone dane osobowe. Zebranych danych nie należy udostępniać stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do konserwacji witryny lub kampanii marketingowych. Ponadto osoby trzecie nie mają dostępu do danych gromadzonych przez serwis na zlecenie DEMI Co. za pośrednictwem firmy informatycznej lub podmiotów świadczących usługi hostingowe. Żaden inny podwykonawca nie ma dostępu do tych danych — bez względu na to, w jaki sposób dostarcza oprogramowanie, utrzymuje strony internetowe lub prowadzi kampanie marketingowe lub sprzedażowe.

   RODO stanowi, że administrator musi przekazywać dane osobowe innym spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej. Nazywa się to konsensusem prawnym w art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Nie ma przepisów określających, w jaki sposób dane osobowe powinny być chronione poza EOG, dlatego wszelkie informacje przesyłane do innych krajów należy traktować z ostrożnością. Zgodnie z prawem przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), gdy inne kraje zapewniają odpowiednią ochronę tych danych.

  6. Prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

   Jako Administrator Danych DEMI Co. odpowiada za realizację praw osób, których dane dotyczą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twoich praw lub tego, w jaki sposób jesteśmy prawnie zobowiązani do ich realizacji, możesz skontaktować się z nami pod naszym adresem e-mail biuro@demico.pl Po potwierdzeniu tożsamości osoby zachowujemy prawo do realizacji wymienionych uprawnień.

   • Dostęp do danych osobowych

    Administratorzy danych muszą zapewnić dostęp do przechowywanych przez nich danych osobom, których dane te dotyczą. Celem uzyskania dostępu do danych należ wysyłać wiadomość e-mail na adres: biuro@demico.pl

   • Zmiana lub usunięcie danych osobowych

    DEMI Co. ma obowiązek usunięcia danych, gdy nie są już potrzebne do określonego celu lub gdy osoba wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Alternatywnie dane można usunąć, jeśli nie są już potrzebne do celów prawnych. Wniosek o zmianę lub usunięcie danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@demico.pl Usunięcie jest wymagane również wtedy, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub bez zgody.

   • Wycofanie zgody

    Osoby fizyczne mają prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@demico.pl Alternatywnie można zapewnić inny sposób kontaktu dla osób bez dostępu do poczty elektronicznej lub Internetu.

   • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

    W określonych okolicznościach osoby fizyczne mają prawo do uniemożliwienia przetwarzania swoich danych osobowych lub ograniczenia jego zakresu. Wynika to ze specyficznej sytuacji, w jakiej się znajdują. Jakiekolwiek przetwarzanie ich danych jest wymagane przepisami prawa.

    Właściciel danych może sprzeciwić się ich przetwarzaniu w dwóch przypadkach. Po pierwsze, przetwarzanie może nastąpić, jeżeli jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji lub do celów statystycznych, ale sprzeciw wynika z szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą. Po drugie, sprzeciw jest uzasadniony, jeżeli marketing bezpośredni wykorzystuje dane osobowe do profilowania docelowych odbiorców.

    W związku z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą wnioski te są rozpatrywane, gdy: osoba, której dane dotyczą, uważa, że ​​jej dane osobowe są niepoprawne, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, może zgodnie z prawem sprzeciwić się usunięciu jej danych osobowych, administrator nie potrzebuje już dostępu do danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale z innych powodów nadal potrzebuje ich osoba, które dane dotyczą

    Jeśli zachodzi którakolwiek z tych sytuacji, przetwarzanie musi ustać, dopóki wszystkie zaangażowane strony nie będą mogły przedyskutować. Uzasadnione obawy dotyczące danych ze strony administratora przeważają nad sprzeciwem osoby, której dane dotyczą.

   • Prawo do przenoszenia danych

    Klient ma prawo otrzymać dane w formacie zrozumiałym dla maszyny. Obejmuje to informacje przekazane administratorowi przez klienta. Dodatkowo Klient ma prawo przesłać dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony pierwszego administratora, któremu dane zostały przekazane. Powyższe zachodzi jeśli:

    • Przetwarzanie danych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. A lub Art. 6 ust. 1 pkt. A RODO wymaga zgody podmiotu lub klienta.
    • Umowa o przetwarzanie jest określona w art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
    • Użytkownik ma możliwość zażądania przesłania danych osobowych od jednego administratora do drugiego. Można to zrobić automatycznie przy minimalnej ingerencji użytkownika.

    Prawa do przenoszenia danych nie powinny ograniczać niczyich praw i wolności. Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@demico.pl aby skorzystać ze swoich praw.

   • Pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

    Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@demico.pl z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami lub zastrzeżeniami dotyczącymi polityki prywatności lub przetwarzania danych. Możesz również wysłać e-mail ze skargami dotyczącymi polityki prywatności. Reagujemy na wszelkie otrzymane reklamacje. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez DEMI Co przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Pliki cookies (ciasteczka)

  Aby pomóc Ci zrozumieć, dlaczego używamy plików cookie, na naszej stronie umieściliśmy informacje o najważniejszych aspektach prawa dotyczącego plików cookie.

  1. Co to są pliki cookies?

   Serwisy wykorzystują pliki cookies do przechowywania informacji o użytkowniku, które są potrzebne do ich funkcjonowania. Pliki te są małe i zazwyczaj przechowywane na urządzeniu elektronicznym danej osoby. Ludzie mogą przeglądać te pliki, ale nikt inny nie ma dostępu do zaszyfrowanych danych. Ponieważ względy techniczne wymagają współpracy zaufanych partnerów, DEMI Co. może jedynie odczytywać informacje zawarte w plikach cookies. Informacje te nie mogą uruchamiać programów ani rozprzestrzeniać wirusów na urządzeniach elektronicznych. Informacje gromadzone przez pliki cookies mogą być odczytane również przez zaufanych partnerów świadczących usługi na rzecz DEMI Co.

  2. W jakim celu używamy plików cookies?

   W zależności od celu wykorzystywania podzieliliśmy nasze pliki cookie na dwie kategorie. Oprogramowanie instalowane na urządzeniu elektronicznym użytkownika często ma preinstalowane podstawowe pliki cookie. Mają one na celu śledzenie i analizowanie korzystania z oprogramowania przez użytkownika. Wyróżniamy dwa rodzaje podstawowych plików cookies: techniczne i analityczne. Aby pozostawać w kontakcie i działać poprawnie, strony internetowe potrzebują technicznych plików cookie. Używamy ich, aby to osiągnąć. Zapewniają, że witryna wygląda poprawnie na każdym urządzeniu, z którego korzystasz. Aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność, wybierają odpowiednie ustawienia witryny np. określony język. Zapamiętują twoje udzielane pozwolenia na wyświetlanie określonych treści.

   Analitycznych plików cookie używamy do zbierania informacji o ruchu na naszej stronie internetowej bez ujawniania danych osobowych. Pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii marketingowych i wykrywać ruch botów na naszej stronie. Niektóre pliki cookie pozwalają nam badać statystyki ruchu na stronie i sprawdzać źródła przekierowań. Te pliki cookie pomagają nam wykrywać nadużycia, takie jak boty, które sztucznie wpływają na ruch w witrynie.

  3. Okres korzystania z plików cookies?

   Klasyfikujemy pliki cookie na podstawie tego, na jaki okres były instalowane przez użytkownika. Cookies sesyjne pozostają na urządzeniu do momentu zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania przeglądarki. Są one zwykle wykorzystywane do celów technicznych. Stałe pliki cookies pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia. Te pliki cookie można zmienić we właściwościach pliku.

  4. Rezygnacja z plików cookies?

   Podczas przeglądania Internetu pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, zapewniając udogodnienia, takie jak automatyczne logowanie i szybsza nawigacja. Przed podjęciem decyzji o zmianie ustawień przeglądarki pamiętaj, że pliki cookies są niezbędne do korzystania z funkcjonalności serwisu. Witryny korzystające z plików cookie mogą nie wyświetlać się poprawnie, gdy są one wyłączone. Niektóre strony internetowe mogą nawet całkowicie przestać działać.

  5. Wyłączenie obsługi plików cookies?

   W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej i uniemożliwić ich przywrócenie. Różne przeglądarki mają różne instrukcje usuwania lub wyłączania zgody na pliki cookie. Należy zapoznać się z instrukcją danej przeglądarki.

 4. Postanowienia końcowe

  Zobowiązujemy się regularnie monitorować niniejszą politykę prywatności i aktualizować ją, gdy jest to konieczne lub pożądane. Dzieje się tak dlatego, że nowe wytyczne prawne, procedury czy dobre praktyki w zakresie ochrony danych osobowych wymuszają zmianę. Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w przypadku zmian technologicznych w sposobach przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to wszelkie konsekwencje dla brzmienia tego dokumentu. Wreszcie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki, jeśli zmienią się podstawy prawne, cele lub metody przetwarzania danych osobowych.

  Aby zapewnić bezproblemową komunikacji dotyczącą spraw związanych z prywatnością danych, zapewniamy następujące środki komunikacji: pocztę, kontakt telefoniczny lub bezpośrednie spotkanie w siedzibie firma. W związku z powyższym podajemy również dane kontaktowe

  Demi Co.
  ul. Śląska 88
  40-742 Katowice
  tel. +48 605 880 707
  tel. +48 605 170 100
  biuro@demico.pl